Rasfoire documente

Decizia 334/2017 pentru numirea domnului Grigore Mihai Giurgiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 335/2017 privind numirea domnului Sterică Fudulea în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 333/2017 pentru numirea domnului Ion Radu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 332/2017 pentru numirea domnului Ion Cîmpeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 331/2017 privind numirea doamnei Petruţa-Raluca Niţă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 792/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), precum şi ale art. 75 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Hotarirea 36/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară - COM(2017) 34 final

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Hotarirea 35/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decretul 372/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Legea 58/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decretul 369/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Legea 55/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017