Rasfoire documente

Decizia 4/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: ''Dacă în interpretarea şi aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 397 din data de 15 iunie 2016, privind încheierea unui acord de mediere referitor la infracţiunile pentru care poate interveni împăcarea, intră sub incidenţa legii penale mai favorabile dispoziţiile art. 5 din Codul penal''

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017

Norma 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017

Hotarirea 206/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, instituţie din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017

Decretul 358/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017

Legea 53/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017