Rasfoire documente

Hotarirea 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Hotarirea 205/2017 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Ordinul 543/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Hotarirea 207/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Hotarirea 204/2017 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Hotarirea 203/2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Hotarirea 197/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Decretul 355/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Decretul 348/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Acord de imprumut din 2016 (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017

Legea 46/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

publicat in M.Of. 243 din 07-apr-2017