Rasfoire documente

Hotarirea 1/2017 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 1 aprilie 2017

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Decizia 454/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RISK MANAGEMENT CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Decizia 453/2017 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Hotarirea 198/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Decizia 160/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI ''Renta viageră agricolă'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Decretul 356/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Legea 51/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017