Rasfoire documente

Decizia 1/2017 [R] pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 1. dacă prevederile art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor şi art. 6 lit. b din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor se circumscriu obligaţiei legale a băncii în faza precontractuală de informare privind riscul ratei de schimb valutar; 2. dacă dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacră principiul nominalismului monetar, sunt aplicabile într-o cauză în care se susţine că, deşi creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a retrage creditul contractat în moneda acordată, deoarece moneda nu exista la momentul tragerii creditului decât scriptic; 3. dacă dispoziţiile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori impun obligativitatea pentru o instituţie bancară de a insera într-un contract de credit în valută a unei clauze clare şi inteligibile privind riscul valutar

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Ordinul 575/2017 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin lansarea unei serii noi de obligaţiuni cu maturitatea de 10 ani şi redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 29 octombrie 2035, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro şi 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 368/2017 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 367/2017 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 366/2017 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 365/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 364/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 363/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 362/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 361/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Decretul 360/2017 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 10-apr-2017