Rasfoire documente

Decizia 3/2017 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă de la 1865 cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de revizuire

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Rectificare din 2017 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 661 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 28 februarie 2017

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Lista din 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Actul din 2017 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Norma 6/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Ordinul 572/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Decizia 330/2017 privind numirea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Decizia 319/2017 privind numirea doamnei Ariana Oana Bucur în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Hotarirea 212/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Hotarirea 210/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017