Rasfoire documente

Ordinul 377/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Lista din 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Ordinul 401/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Ordinul 376/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Ordinul 375/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Decizia 9/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Decizia 10/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 aprilie 2017

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017