Rasfoire documente

Ordinul 3506/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''umanist'', specializarea ''filologie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''George Pop de Băseşti'' din municipiul Satu Mare

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Ordinul 3505/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''umanist'', specializarea ''filologie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''George Pop de Băseşti'' din localitatea Târgu Lăpuş

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Decizia 12/2017 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma în vigoare la data de 28 decembrie 2012 - ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu - în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969''

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Ordinul 3504/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''textile pielărie'', calificarea profesională ''tehnician designer vestimentar'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Ordinul 3503/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică ''Grigore Moisil'' din municipiul Braşov

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Ordinul 3502/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''tehnician operator maşini cu comandă numerică'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Aurel Vlaicu'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Metodologie din 2017 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Ordinul 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017