Rasfoire documente

Metodologie din 2017 de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Ordinul 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Ordinul 2051/2017 de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Ordinul 345/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 4 unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 192/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Butochnov Anton

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 191/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Borysenko Pavlo

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 189/2017 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 187/2017 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 185/2017 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 184/2017 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 183/2017 privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 181/2017 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Hotarirea 177/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017