Rasfoire documente

Legea 50/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Ordinul 3491/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Ordinul 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Hotarirea 199/2017 privind constatarea încetării exercitării prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Hotarirea 186/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Hotarirea 182/2017 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Hotarirea 34/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM(2016) 732 final

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Decretul 352/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Decretul 351/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Legea 49/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Decretul 350/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017

Legea 48/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 239 din 06-apr-2017