Rasfoire documente

Ordinul 2583/2017 privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorii Societăţii ICCO PARC INDUSTRIAL - S.R.L.

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Ordinul 344/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Ordinul 3824/2016 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa str. Ionescu Grigore arh. nr. 28, municipiul Bucureşti, sectorul 2, cod LMI B-II-m-B-18949

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Decizia 738/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Decretul 354/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Decretul 353/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 29/2017 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 28/2017 privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 27/2017 privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 26/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora COM (2016) 733

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 25/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil-Acţiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 24/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 23/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 33/2017 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere-COM (2017) 47 final

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017

Hotarirea 32/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul energiei (reformare) - COM (2016) 863 final

publicat in M.Of. 238 din 06-apr-2017