Rasfoire documente

Decizia 1/2017 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Ordinul 536/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2017

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Hotarirea 173/2017 pentru aprobarea Actului adiţional încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2017 şi la Luxemburg la 22 martie 2017, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Hotarirea 172/2017 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Decretul 340/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Decretul 339/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017