Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordinul 371/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordinul 370/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordinul 208/2017 pentru completarea art. 5 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordinul 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Decizia 58/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Hotarirea 31/2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menţinerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activităţile din sectorul aviaţiei şi în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă începând din 2021 - COM (2017) 54 final

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Hotarirea 30/2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor - COM (2016) 826 final

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Hotarirea 29/2017 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice - COM (2017) 38 final

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017