Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordinul 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordinul 26/2017 pentru abrogarea art. 1 şi art. 2 lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Hotarirea 175/2017 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Hotarirea 174/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordonanta urgenta 25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Decizia 762/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017