Rasfoire documente

Decizia 10/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Sănătate'', locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordarea acestora sunt cele stabilite prin regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 547/2010, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017

Legea 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017

Lista din 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au aprobat subvenţii din bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017

Decretul 320/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017

Legea 26/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017

Decretul 319/2017 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017