Rasfoire documente

Ordinul 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Ordinul 183/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Ordinul 362/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Ordinul 181/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Ordinul 17/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Ordinul 369/2017 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Ordinul 365/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 318/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dănuţ Ghican a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 317/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Berezovski a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 316/2017 privind numirea domnului Florin Lazăr Vlădică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 315/2017 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 314/2017 privind eliberarea doamnei Otilia Sava din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 313/2017 privind numirea domnului Florian-Vasile Gomoi în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decizia 312/2017 privind numirea doamnei Mădălina Geană în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017

Decretul 338/2017 privind retragerea unei decoraţii

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2017