Rasfoire documente

Norma din 2017 privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Ordinul 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Ordinul 3471/2017 privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Decizia 311/2017 pentru numirea domnului Mihai Valeriu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Decizia 310/2017 pentru numirea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Decizia 309/2017 pentru eliberarea domnului Andrei Gheorghe din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Decizia 308/2017 pentru eliberarea domnului Viorel Ştefu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Hotarirea 143/2017 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Decizia 740/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Decretul 337/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Hotarirea 22/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Hotarirea 21/2017 pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Hotarirea 24/2017 pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017