Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 8/2017 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare?''

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 299/2017 privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 298/2017 privind numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 297/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 296/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 295/2017 privind numirea domnului Cezar Stancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 294/2017 privind numirea doamnei Gabriela Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decretul 318/2017 privind numirea în funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decretul 313/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Legea 22/2017 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decretul 312/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Legea 21/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017