Rasfoire documente

Decizia 291/2017 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 706/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decretul 317/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decretul 316/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 293/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 292/2017 privind numirea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 290/2017 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 289/2017 privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 288/2017 privind numirea domnului Daniel Rădulescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 287/2017 privind eliberarea doamnei Ionelia Claudia Grosu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 286/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 285/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 284/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 283/2017 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 282/2017 pentru numirea domnului Marin-Marius Florea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 281/2017 pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Hotarirea 141/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 746/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017