Rasfoire documente

Decizia 307/2017 privind transferul în interesul serviciului al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017

Decizia 306/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017

Decizia 305/2017 privind eliberarea domnului Cătălin Ştefan Rotea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017

Decizia 304/2017 privind numirea domnului Ciprian Preda în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017

Decizia 303/2017 privind eliberarea doamnei Elena Cucu din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017

Hotarirea 23/2017 privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017

Hotarirea 22/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017

publicat in M.Of. 209 din 27-mar-2017