Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decizia 273/2017 privind numirea domnului Marian Burcea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Hotarirea 133/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2016 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Hotarirea 132/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2016 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Hotarirea 131/2017 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Hotarirea 130/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ''Corvetă multifuncţională''

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Hotarirea 129/2017 pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Hotarirea 128/2017 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru anul 2017

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decizia 787/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (4) şi (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decretul 303/2017 privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decretul 302/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decretul 296/2017 pentru promulgarea Legii privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017