Rasfoire documente

Hotarirea 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017

Ordinul 3449/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin ''Logos'' din municipiul Bistriţa

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017

Ordinul 459/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017

Ordinul 300/2017 privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017

Ordinul 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 ''Agromediu şi climă'', 11 ''Agricultură ecologică'' şi 13 ''Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice'', prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 ''Plăţi de agromediu'' prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017

Decizia 754/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017