Rasfoire documente

Hotarirea 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 280/2017 privind numirea doamnei Raluca Georgiana Ţena în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Hotarirea 137/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul Naţional George Enescu «Palatul Cantacuzino», Bucureşti''

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 24/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 716/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decretul 314/2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Legea 23/2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decretul 305/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Legea 18/2017 pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Rectificare din 2017 în Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.514/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Maryland'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 22 aprilie 2016

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 359/2017 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea ''Euroins România Asigurare Reasigurare'' - S.A.

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Ordinul 25/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017