Rasfoire documente

Ordinul 145/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Ordinul 282/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Ordinul 73/2017 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Ordinul M.17/2017 pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 279/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 278/2017 privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 277/2017 privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 ''Energia viitorului'', Astana, Kazahstan

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 276/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Şerban din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 ''Energia viitorului'', Astana, Kazahstan

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Hotarirea 139/2017 privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Hotarirea 135/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Humet Gaminde Javier

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Hotarirea 134/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017