Rasfoire documente

Legea 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Legea 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 13 martie 2017

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Circulara 2/2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2017

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Decretul 306/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Legea 19/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Decretul 304/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Decretul 301/2017 pentru promulgarea Legii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017