Rasfoire documente

Hotarirea 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Rectificare din 2017 în titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Vincenzina Cuzmano'' din satul Roşu, comuna Chiajna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 23 decembrie 2016

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie - 20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 24 august 2016

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 271/2017 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 270/2017 privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 269/2017 privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 268/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 267/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 266/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 749/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 9/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017