Rasfoire documente

Ordinul 244/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

publicat in M.Of. 187 din 16-mar-2017

Ordinul 867/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016

publicat in M.Of. 187 din 16-mar-2017

Ordinul 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016

publicat in M.Of. 187 din 16-mar-2017

Ordinul 281/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Victoria din judeţul Brăila

publicat in M.Of. 187 din 16-mar-2017

Ordinul 30/2017 privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 187 din 16-mar-2017

Decizia 774/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 187 din 16-mar-2017