Rasfoire documente

Decizia 259/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Ordinul 437/2017 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 264/2017 privind numirea domnului Aron Szele în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 263/2017 privind numirea doamnei Kunigunda Sprencz în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 262/2017 privind numirea doamnei Raluca-Andreea Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 261/2017 privind numirea doamnei Elena Cucu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 260/2017 pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 258/2017 privind numirea doamnei Liliana Mincă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 257/2017 privind numirea doamnei Marieta Safta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Hotarirea 22/2017 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Hotarirea 21/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017