Rasfoire documente

Rectificare din 2017 în finalul Hotărârii Guvernului nr. 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 23 februarie 2017

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Decretul nr. 301/1998 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 şi 346 bis din 11 septembrie 1998

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Ordinul 846/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Ordinul 58/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2017

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decizia 246/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Niţu Marin în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 108/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Franţescu Daniel-Cristian

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 107/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 106/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 105/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitrescu Florinel

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 104/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către doamna Adomnicăi Mirela-Elena

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 103/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Florian Florin

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 102/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 101/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Hotarirea 100/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decizia 666/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 293/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 292/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 291/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 290/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 289/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 288/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 287/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 286/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 285/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 284/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 283/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decretul 282/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017