Rasfoire documente

Hotarirea 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017

Ordinul 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017

Hotarirea 113/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017

Hotarirea 112/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 intre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017

Hotarirea 110/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017

Hotarirea 109/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017

Hotarirea 99/2017 privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

publicat in M.Of. 179 din 13-mar-2017