Rasfoire documente

Ordinul 266/2017 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A.

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Decizia 229/2017 privind numirea domnului Borbely Laszlo în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Decizia 228/2017 privind numirea doamnei Alina Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Hotarirea 97/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Hotarirea 91/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Centru de Conferinţă şi Cultură'' la Universitatea Politehnica din Bucureşti

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Ordonanta urgenta 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Decizia 698/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Decretul 277/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Legea 11/2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017