Rasfoire documente

Hotarirea 2/2017 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Regulament din 2017 preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Ordinul 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Ordinul 26/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Decizia 663/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Decretul 278/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017