Rasfoire documente

Hotarirea 19/2017 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Ordinul 2303/2017 pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Procedura din 2017 de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decizia 4/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Ordinul 384/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Procedura din 2017 de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Ordinul 383/2017 pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decizia 240/2017 privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decizia 769/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decretul 281/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decretul 280/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decretul 279/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Hotarirea 18/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Hotarirea 1/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017