Rasfoire documente

Hotarirea 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora - Republicare

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Ordinul 398/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Decizia 233/2017 privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Decizia 232/2017 privind numirea domnului Andrei Petrişor Maioreanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Decizia 231/2017 privind numirea domnului Eugen Constantin Uricec în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Decizia 230/2017 privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Hotarirea 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Decizia 711/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017

Decizia 672/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 166 din 07-mar-2017