Rasfoire documente

Decizia 9/2017 privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017

Ordinul 3393/2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017

Hotarirea 96/2017 privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»''

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017

Hotarirea 95/2017 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP''

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017

Hotarirea 94/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Nave specializate SAR'', beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017

Hotarirea 93/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Navă specializată de depoluare'', beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017

Hotarirea 92/2017 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a ''Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale'', pentru anul 2016

publicat in M.Of. 164 din 07-mar-2017