Rasfoire documente

Ordinul 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Ordinul 157/2017 pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Ordinul 28/2017 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 martie-31 decembrie 2017

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decizia 214/2017 pentru numirea domnului Robert-Iulian Stănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decizia 213/2017 pentru eliberarea doamnei Ileana Ciutan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Hotarirea 80/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decizia 709/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 273/2017 privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 272/2017 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 271/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 270/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 269/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 268/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 267/2017 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 266/2017 privind schimbarea rangului Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei, în Consulat

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 265/2017 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Haifa, Statul Israel

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 264/2017 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Salzburg, Republica Austria

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decretul 263/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017