Rasfoire documente

Ordinul 283/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Decizia 1/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Ordinul 193/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Decizia 212/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Alexandra Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Decizia 211/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul George-Dionisie Mihai a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Decizia 210/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Decizia 209/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017

Decizia 208/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017