Rasfoire documente

Decizia 2/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Ordinul 3382/2017 privind structura anului şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Ordinul 3936/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decizia 216/2017 pentru numirea domnului Marian Păun în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decizia 215/2017 pentru eliberarea domnului Robert-Răzvan Dobre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decretul 276/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decretul 275/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decretul 274/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Legea 10/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017