Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Ordinul 268/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 73/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 69/2017 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 68/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 67/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 66/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 17/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 16/2017 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Hotarirea 15/2017 privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Decizia 8/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017