Rasfoire documente

Hotarirea 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM)

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 201/2017 privind numirea domnului Cristian Gentea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 200/2017 privind eliberarea domnului Gabril Petre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 199/2017 pentru numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 198/2017 pentru eliberarea doamnei Simona Olimpia Negru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 197/2017 privind numirea domnului Lucian Puiu Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 196/2017 privind numirea domnului Emil Niţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 195/2017 pentru numirea domnului Adrian Marius Rîndunică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 194/2017 pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 193/2017 pentru numirea domnului Cosmin Răzvan Butuza în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 192/2017 pentru numirea domnului Stetco Istrate în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 191/2017 pentru numirea domnului Cătălin Cosmin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 190/2017 privind eliberarea domnului Radu Horia Dorcioman, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 791/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 761/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017