Rasfoire documente

Decizia 661/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 148 din 28-feb-2017

Dispozitia 5/2017 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării şi comunicării listelor de alegeri, validării candidaţilor la funcţiile de membru în comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, precum şi pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi pentru întocmirea buletinelor de vot

publicat in M.Of. 148 din 28-feb-2017

Hotarirea 4/2016 privind modificarea Hotărârii Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

publicat in M.Of. 148 din 28-feb-2017

Decizia 745/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 148 din 28-feb-2017

Decizia 692/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

publicat in M.Of. 148 din 28-feb-2017