Rasfoire documente

Hotarirea 8/2017 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Ordinul 11/2017 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2016

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decizia 207/2017 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decizia 206/2017 privind numirea domnului Iulian-Constantin Angheluş în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrul ui, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decizia 205/2017 privind numirea domnului Marius-Lucian Margasiu în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decizia 204/2017 pentru numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decizia 203/2017 pentru eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decizia 202/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Lilian Onescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Hotarirea 79/2017 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decretul 262/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decretul 261/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017

Decretul 260/2017 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2017