Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Ordinul 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 63/2017 [R] referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Hotarirea 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 64/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 678/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017