Rasfoire documente

Ordinul 28/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017

Ordinul 113/2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017

Hotarirea 2/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017

Ordinul 20/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017

Ordinul 1354/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017

Decizia 789/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017