Rasfoire documente

Ordinul 2483/2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Ordinul 1508/2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Ordinul 1204/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Hotarirea 1022/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Decizia 589/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Decizia 2/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017