Rasfoire documente

Rectificare din 2017 la pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Ordinul 3262/2017 privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Ordinul 320/2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Ordinul 319/2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Ordinul 318/2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Ordinul 247/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Decizia 181/2017 pentru eliberarea doamnei Georgeta Corina Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Decizia 180/2017 pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Hotarirea 58/2017 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Decizia 697/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Hotarirea 12/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Hotarirea 11/2017 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017