Rasfoire documente

Hotarirea 140/2017 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Ordinul 322/2017 privind completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Ordinul 27/2017 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decizia 788/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) şi art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decizia 686/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decretul 257/2017 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decretul 256/2017 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decretul 255/2017 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decretul 254/2017 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decretul 253/2017 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decretul 252/2017 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017