Rasfoire documente

Decizia 133/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Decizia 132/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Decizia 131/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Decizia 130/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Ordinul 14/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Decizia 718/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Decizia 691/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017

Decizia 638/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 121 din 14-feb-2017