Rasfoire documente

Standarde din 2017 DE PERFORMANŢĂ pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Ordinul 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Decretul 245/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Decretul 244/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Decretul 243/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Decretul 242/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Decretul 241/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Decretul 240/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Hotarirea 10/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Hotarirea 7/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017