Rasfoire documente

Hotarirea 49/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Ordinul 102/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Decizia 728/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Hotarirea 6/2017 privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Hotarirea 5/2017 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017